کوچ kooch در این وبلاگ سعی شده با بررسی و شناخت فرهنگ و تمدن غنی لری مخاطب آشنا شود و فرهنگ ها و آداب وسنن گذشتگان به نحوی موثر به نسل حال و آینده انتقال یابد . تلاش برآن است که حقایق مهم تاریخی استان منتشر شود تا ضمن بهره لازم بتوانیم اثرات مثبتی در جامعه داشته باشیم. ضمنا" جهت جذابیت بیشتر در این وبلاگ از موضوعات و لینکهای متنوعی استفاده خواهد شد . امید است بیننده گان محترم بهره کافی و وافی را از موضوعات ببرند . http://matil.mihanblog.com 2020-02-23T08:15:03+01:00 text/html 2012-09-23T03:58:27+01:00 matil.mihanblog.com س ، تیموری توجه - توجه - توجه ................................................... http://matil.mihanblog.com/post/142 <P align=center><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/41.gif"><FONT size=7>&nbsp;آدرس این وبلاگ بزودی تغییر خواهد کرد . جهت همراهی هفته دیگه آخراش یه سری به ما بزنید .</FONT></P> text/html 2012-09-23T03:56:20+01:00 matil.mihanblog.com س ، تیموری خواننده محترم سلام . آدرس وبلاگ بزودی تغییر خواهد کرد لطفا" یک هفته دیگه به ما سری بزنید http://matil.mihanblog.com/post/141 text/html 2012-09-09T03:28:37+01:00 matil.mihanblog.com س ، تیموری روشهای تربیتی والدین غربی و شرق http://matil.mihanblog.com/post/140 <STRONG><FONT size=5>ی از مواردی که توجه من را خیلی جلب می‌کند تفاوت روشهای تربیتی والدین غربی و شرقی است. نتیجه مشاهداتم هم در یک جمله خلاصه می‌شود</FONT><SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>. "والدین شرقی خود نیاز به یک تربیت اساسی دارند</SPAN><SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></SPAN></STRONG> text/html 2012-09-09T03:20:27+01:00 matil.mihanblog.com س ، تیموری درگذشـت اولیـن انسانی که قدم روی مـاه گـذاشت http://matil.mihanblog.com/post/139 <P align=center><A style="TEXT-DECORATION: none" id=yui_3_2_0_1_1347160529968160 title="" rel=nofollow><IMG id=yui_3_2_0_1_1347160529968159 border=0 alt="" src="http://persian-star.net/1391/6/08/Armstrong/01.jpg" width=464 height=347></A></P><FONT style="FONT-SIZE: 4pt" color=#000064 face=Tahoma> <P><BR></P></FONT> text/html 2012-09-08T04:47:48+01:00 matil.mihanblog.com س ، تیموری جنبـش عدم تعهـد و سیاسی ترین حمله هوایی تاریـخ ایـران http://matil.mihanblog.com/post/138 <P align=center><A style="TEXT-DECORATION: none" id=yui_3_2_0_1_1347076676979295 title="" rel=nofollow><IMG id=yui_3_2_0_1_1347076676979294 border=0 alt="" src="http://persian-star.net/1391/6/08/02.jpg" width=472 height=265></A></P> text/html 2012-09-08T02:57:26+01:00 matil.mihanblog.com س ، تیموری عمـده مشـکلات سفـره ایـرانـی http://matil.mihanblog.com/post/137 <P align=justify><STRONG><FONT color=#ff6600 size=5>1. زرشک پلو با مرغ و باقلا پلو با ماهی</FONT></STRONG><FONT id=yui_3_2_0_1_1347072389531241 color=#000064 face=Tahoma><BR><FONT size=5>هر دوی این غذاها، بسیار سرد هستند و به مرور زمان در صورت مصرف زیاد، غلظت خون ایجاد کرده و مقدار زیادی اخلاط نابجا و مضر بلغم و سودا در بدن تولید می کنند. ماهی، مرغ، برنج، زرشک، باقلا، روغن نباتی همگی سرد و بلغم زا هستند. حال اگر همراه این غذاها، سالاد، ماست یا ترشیجات هم مصرف گردد، مشکل چند برابر خواهد شد. در صورت مصرف چنین غذاهایی، حتما بایستی ادویه ها و مواد غذایی گرم مثل فلفل سیاه، زنجبیل، آویشن، سیاه دانه، عسل، کنجد و خرما مصرف نمایید.</FONT><BR><BR></P></FONT> text/html 2012-09-06T06:14:21+01:00 matil.mihanblog.com س ، تیموری بهتـرین لحـظات زنـدگی-از نـگاه چـارلی چاپلیـن http://matil.mihanblog.com/post/136 <A style="TEXT-DECORATION: none" id=yui_3_2_0_1_1346909912843931 title="" rel=nofollow><IMG id=yui_3_2_0_1_1346909912843930 border=0 alt="" src="http://persian-star.net/1391/6/01/charli.jpg"></A><FONT style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-WEIGHT: 700" color=#cc6600 face=Tahoma><BR></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-WEIGHT: 700" color=#800080 face=Tahoma><BR></FONT> text/html 2012-09-06T06:03:28+01:00 matil.mihanblog.com س ، تیموری کمی بخندیم http://matil.mihanblog.com/post/134 اصفهانیه داشته توی اتوبان با سرعت ۱۸۰ كیلومتر در ساعت می رفته........ text/html 2012-09-06T06:01:41+01:00 matil.mihanblog.com س ، تیموری به جای گوسفند نذر کردن درختی بکار... http://matil.mihanblog.com/post/133 <DIV class="yiv1897794309B9 yiv1897794309J-J5-Ji"></DIV><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, sans-serif; FONT-SIZE: 13px" id=yui_3_2_0_1_1346909912843200> <DIV id=yui_3_2_0_1_1346909912843199> <DIV style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 16px; PADDING-RIGHT: 16px; PADDING-TOP: 3px" id=yui_3_2_0_1_1346909912843198> <DIV id=yui_3_2_0_1_1346909912843197> <DIV style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; CLEAR: both" id=yui_3_2_0_1_1346909912843196> <DIV style="LINE-HEIGHT: 0; BACKGROUND-COLOR: rgb(243,243,243); MIN-HEIGHT: 373px; MAX-WIDTH: 497px; MAX-HEIGHT: 373px" id=yui_3_2_0_1_1346909912843195><A style="COLOR: rgb(51,102,204); TEXT-DECORATION: none" id=yui_3_2_0_1_1346909912843194 href="https://plus.google.com/photos/104548195628928801937/albums/5781585418636188929/5781585419465432770" rel=nofollow target=_blank><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: auto; DISPLAY: block; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id=yui_3_2_0_1_1346909912843193 src="https://lh3.googleusercontent.com/-CYrxx7DldLY/UDxRTo3QnsI/AAAAAAAAF2k/xu7ksikNsZQ/w497-h373/32FA240E-3E7A-4FA5-8C3A-6873F029D5EE.JPG"></A></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></SPAN> text/html 2012-09-05T08:14:11+01:00 matil.mihanblog.com س ، تیموری خاطـره ای تفـکربرانگیـز از پـروفسور حسـابی http://matil.mihanblog.com/post/132 <P align=center><A style="TEXT-DECORATION: none" id=yui_3_2_0_1_1346831424468827 title="" rel=nofollow><IMG id=yui_3_2_0_1_1346831424468826 border=0 alt="" src="http://persian-star.net/1391/6/08/hesabi.jpg" width=355 height=541></A></P>